Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Lisans Danışmanlıkları

01 Mar

  • Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
  • Tüm Duyurular

Bölümümüzün lisans öğrencilerinin danışman öğretim üyeleri aşağıdaki şekildedir:

1.sınıf Doç. Dr. Onur ER

2.sınıf Dr. Öğretim Üyesi Yahya AYDIN

3.sınıf Doç. Dr. Elif Emine BALTA

4.sınıf Dr. Öğretim Üyesi Hakan SARITİKEN