Türkçe Eğitimi ABD Genel Bilgi

                 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI TANITIMI

                             Türkçe Öğretmenliği Programını Kazanan Değerli Öğrenciler,

                             Bölümümüze hoş geldiniz. 

                            Öncelikle başarınızdan dolayı sizleri kutlarım.

                             Sevgili öğrenciler; temel hedefimiz, dört yıllık eğitim ve öğretim sürecinin sonunda Türkçe öğretmenliğini layıkıyla yapabilecek bir seviyeye gelmenizi sağlamaktır.

                            Eğitim öğretim sürecinin başından itibaren derslerinize disiplinli bir şekilde çalışmanız, zamanında başarılı bir şekilde mezun olmanız açısından önem arz etmektedir. Ancak günümüzde, üniversite mezunu sayısı istihdam edilecek eleman sayısından çok fazladır. Dolayısıyla bir bölümü başarı ile bitirmek, iş sahibi olmak için yeterli değildir. Emsallerine göre daha nitelikli bulunmak, farklı beceri alanlarında yetkin olmak iş bulma şansını artırmaktadır. Bu durumu göz önünde bulundurarak, eğitim-öğretim sürecinde ileriye dönük farklı planlar hazırlamalı, çalışma hayatına atıldığınızda size farklı kapıları açacak birtakım becerileri kazanma yolunda çaba göstermelisiniz.

                               Bizler de hocalarınız olarak bu yolda destekçiniz olmaya gayret edeceğiz.

                               Başladığınız bu eğitim-öğretim yolculuğunu başarı ile tamamlamanız dileği ile.

                                                                                                                                                        Bölüm Başkanı

                            Genel Bilgiler

                          Ana Bilim Dalımızda 2015-2016 yılının güz döneminde lisans, 2016-2017 yılının güz döneminde ise yüksek lisans programı açılmıştır.  Lisans programı; öğretmenlik meslek bilgisi, alan bilgisi ve genel kültür olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerdeki dersleri ve içeriklerini aşağıda bulabilirsiniz.

                       Yüksek lisans programında ise yine Türkçe alan bilgisi ve öğretimine dair dersler bulunmakta, bu dersler ve içerikleri de aşağıda yer almaktadır.

                          Görevimiz:

                           Başlıca görevimiz, lisans ve lisansüstü programlarımız ile alanında yetkin, nitelikli Türkçe öğretmenleri ve akademisyenler yetiştirmektir.  

                            Hedeflerimiz:

                             1. Öğrencilerimize zamanının ruhuna uygun evrensel bir bakış açısı kazandırmak,

                             2. Milli kültürümüz konusunda farkındalık oluşturmak,

                             3. Türkçenin seçkin edebi eserlerini okutarak öğrencilerimizin estetik duygularının geliştirmek,

                             4. Sesten cümle ve cümle üstü birimlere kadar öğrencilerimizi Türkçe dil bilgisi ile donatmak,

                             5. Türkçenin temel becerileri konusunda öğrencilerimizi eğitmek,

                      6.Öğrencilerimize, çağın sunduğu imkânları kullanarak Türkçe dil bilgisini ve temel becerilerini nasıl en iyi şekilde başkalarına kavratabileceklerini/kazandırabileceklerini öğretmek,

                       7. Yetiştirdiğimiz nitelikli bireyler vasıtası ile toplumumuzun dil bilinci açısından güçlenmesine katkıda bulunmak.

                             İş İmkânları:

                            Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Lisans Programından yetişen öğretmen adaylarının şu tür alanlarda istihdam edilmesi mümkündür:

                             1. Yurt içinde ana dili Türkçe olan çocuklara ve yetişkinlere Türkçe öğretimi,

                             2. Yurt dışındaki işçi çocuklarına Türkçe öğretimi,

                             3. Yurt içinde veya dışında ana dili yabancı olanlara Türkçe öğretimi,

                           4. Ayrıca, radyo-televizyon sunuculuğu/spikerliği, yorumculuk ve seslendirme, gazete, dergi ve kitap editörlüğü gibi daha birçok alanın da yetenekli ve birikimli Türkçe öğretmenliği mezunları için istihdam imkânı oluşturabileceği düşünülmektedir.