Türkçe Eğitimi ABD Genel Bilgi

                DÜZCE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI TANITIMI

                                 Türkçe Öğretmenliği Programını Kazanan Değerli Öğrenciler,

                                 Bölümümüze hoş geldiniz. 

                                 Öncelikle başarınızdan dolayı sizleri kutlarım.

                      Sevgili öğrenciler; temel hedefimiz, dört yıllık eğitim ve öğretim sürecinin sonunda Türkçe öğretmenliğini layıkıyla yapabilecek bir seviyeye gelmenizi sağlamaktır.

                             Eğitim öğretim sürecinin başından itibaren derslerinize disiplinli bir şekilde çalışmanız, zamanında başarılı bir şekilde mezun olmanız açısından önem arz etmektedir. Ancak günümüzde, üniversite mezunu sayısı istihdam edilecek eleman sayısından çok fazladır. Dolayısıyla bir bölümü başarı ile bitirmek, iş sahibi olmak için yeterli değildir. Emsallerine göre daha nitelikli bulunmak, farklı beceri alanlarında yetkin olmak iş bulma şansını artırmaktadır. Bu durumu göz önünde bulundurarak, eğitim-öğretim sürecinde ileriye dönük farklı planlar hazırlamalı, çalışma hayatına atıldığınızda size farklı kapıları açacak birtakım becerileri kazanma yolunda çaba göstermelisiniz.

                                 Bizler de hocalarınız olarak bu yolda destekçiniz olmaya gayret edeceğiz.

                                 Başladığınız bu eğitim-öğretim yolculuğunu başarı ile tamamlamanız dileği ile.

                                                                                                                                                        Bölüm Başkanı

                            Genel Bilgiler

                          Ana Bilim Dalımızda 2015-2016 yılının güz döneminde lisans, 2016-2017 yılının güz döneminde ise yüksek lisans programı açılmıştır.  Lisans programı; öğretmenlik meslek bilgisi, alan bilgisi ve genel kültür olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerdeki dersleri ve içeriklerini aşağıda bulabilirsiniz.

                       Yüksek lisans programında ise yine Türkçe alan bilgisi ve öğretimine dair dersler bulunmakta, bu dersler ve içerikleri de aşağıda yer almaktadır.

                          Görevimiz:

                           Başlıca görevimiz, lisans ve lisansüstü programlarımız ile alanında yetkin, nitelikli Türkçe öğretmenleri ve akademisyenler yetiştirmektir.  

                            Hedeflerimiz:

                             1. Öğrencilerimize zamanının ruhuna uygun evrensel bir bakış açısı kazandırmak,

                             2. Milli kültürümüz konusunda farkındalık oluşturmak,

                             3. Türkçenin seçkin edebi eserlerini okutarak öğrencilerimizin estetik duygularının geliştirmek,

                             4. Sesten cümle ve cümle üstü birimlere kadar öğrencilerimizi Türkçe dil bilgisi ile donatmak,

                             5. Türkçenin temel becerileri konusunda öğrencilerimizi eğitmek,

                      6.Öğrencilerimize, çağın sunduğu imkânları kullanarak Türkçe dil bilgisini ve temel becerilerini nasıl en iyi şekilde başkalarına kavratabileceklerini/kazandırabileceklerini öğretmek,

                       7. Yetiştirdiğimiz nitelikli bireyler vasıtası ile toplumumuzun dil bilinci açısından güçlenmesine katkıda bulunmak.

                             İş İmkânları:

                            Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Lisans Programından yetişen öğretmen adaylarının şu tür alanlarda istihdam edilmesi mümkündür:

                             1. Yurt içinde ana dili Türkçe olan çocuklara ve yetişkinlere Türkçe öğretimi,

                             2. Yurt dışındaki işçi çocuklarına Türkçe öğretimi,

                             3. Yurt içinde veya dışında ana dili yabancı olanlara Türkçe öğretimi,

                           4. Ayrıca, radyo-televizyon sunuculuğu/spikerliği, yorumculuk ve seslendirme, gazete, dergi ve kitap editörlüğü gibi daha birçok alanın da yetenekli ve birikimli Türkçe öğretmenliği mezunları için istihdam imkânı oluşturabileceği düşünülmektedir. 

 

Türkçe Lisan Programı ve Ders İçerikleri İçin Tıklayınız.

 

Türkçe Eğitimi Yüksek Lisans Programı ve Ders İçerikleri İçin Tıklayınız. 

 

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

           I. YARIYIL                                                                                                                               II. YARIYIL

 


DERSİN ADI

T

U

K

AKTS


DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

TRE 101

Yazı Yazma Teknikleri

1

2

2

4

TRE 102

Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi

2

0

2

4

TRE 103

Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi

2

0

2

4

TRE 104

Edebiyat Bilgi ve Kuramları II

2

0

2

4

TRE 105

Edebiyat Bilgi ve Kuramları I

2

0

2

3

TRE 106

Yazılı Anlatım II

2

0

2

5

TRE 107

Yazılı Anlatım I

2

0

2

4

TRE 108

Sözlü Anlatım II

2

0

2

5

TRE 109

Sözlü Anlatım I

2

0

2

4

TRE 110

Osmanlı Türkçesi II

2

0

2

4

TRE 111

Osmanlı Türkçesi I

2

0

2

3

TRE 112

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

2

0

2

2

TRE 113

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

2

0

2

2

TRE 114

Yabancı Dil II

3

0

3

3

TRE 115

Yabancı Dil I

3

0

3

3

TRE 116

Eğitim Psikolojisi

3

0

3

3

TRE 117

Eğitim Bilimine Giriş

3

0

3

3TOPLAM

19

2

20

30

TOPLAM

18

0

18

30

III. YARIYIL IV. YARIYILDERSİN ADI

T

U

K

AKTS


DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

TRE 201

Türk Dil Bilgisi III: Sözcük Bilgisi

2

0

2

5

TRE 202

Türk Dil Bilgisi IV: Cümle Bilgisi

3

0

3

4

TRE 203

Türk Halk Edebiyat 1

2

0

2

4

TRE 204

Türk Halk Edebiyatı II

2

0

2

4

TRE 205

Eski Türk Edebiyat 1

2

0

2

5

TRE 206

Eski Türk Edebiyatı II

2

0

2

4

TRE 207

Yeni Türk Edebiyat 1

2

0

2

5

TRE 208

Yeni Türk Edebiyatı II

2

0

2

4

TRE 209

Seçmeli I

3

0

3

2

TRE 210

Genel Dilbilimi

3

0

3

3

TRE 211

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

2

0

2

3

TRE 212

Bilgisayar II

2

2

3

3

TRE 213

Bilgisayar I

2

2

3

3

TRE 214

Etkili İletişim

3

0

3

3

TRE 215

Öğretim İlke ve Yöntemleri

3

0

3

3

TRE 216

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

2

2

3

5

TOPLAM

18

2

19

30

TOPLAM

19

4

21

30

V. YARIYIL VI. YARIYILDERSİN ADI

T

U

K

AKTS


DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

TRE 301

Anlama Teknikleri I: Okuma Eğitimi

2

2

3

5

TRE 302

Anlatma Teknikleri I: Konuşma Eğitimi

2

2

3

5

TRE 303

Anlama Teknikleri II: Dinleme

2

2

3

5

TRE 304

Anlatma Teknikleri II: Yazma Eğitimi

2

2

3

5

TRE 305

Çocuk Edebiyatı

2

0

2

5

TRE 306

Yabancılara Türkçe Öğretimi*

2

0

2

5

TRE 307

Dünya Edebiyatı

3

0

3

5

TRE 308

Özel Öğretim Yöntemleri II

2

2

3

5

TRE 309

Topluma Hizmet Uygulamaları

1

2

2

2

TRE 310

Türk Eğitim Tarihi*

2

0

2

3

TRE 311

Özel Öğretim Yöntemleri I

2

2

3

5

TRE 312

Uygarlık Tarihi*

2

0

2

3

TRE 313

Sınıf Yönetimi

2

0

2

3

TRE 314

Ölçme ve Değerlendirme

3

0

3

4

TOPLAM

14

8

18

30

TOPLAM

15

6

18

30

VII. YARIYIL VIII. YARIYILDERSİN ADI

T

U

K

AKTS


DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

TRE 401

Tiyatro ve Drama Uygulamaları*

2

2

3

6

TRE 402

Seçmeli II

3

0

3

5

TRE 403

Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri

2

0

2

6

TRE 404

Seçmeli III

2

0

2

5

TRE 405

Seçmeli I

2

0

2

4

TRE 406

Dil ve Kültür*

2

0

2

4

TRE 407

Okul Deneyimi

1

4

3

6

TRE 408

Seçmeli II

2

0

2

5

TRE 409

Rehberlik

3

0

3

4

TRE 410

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

2

0

2

3

TRE 411

Özel Eğitim*

2

0

2

4

TRE 412

Öğretmenlik Uygulaması

2

6

5

8

TOPLAM

12

6

15

30

TOPLAM

13

6

16

30


 

GENEL TOPLAM

Teorik

Uygulama

Kredi

Saat

AKTS128

34

145

162

240

A: Alan ve alan eğitimi dersleri, MB: Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri, GK: Genel kültür dersleri

Faydalı Linkler

https://sozluk.gov.tr/

https://www.yee.org.tr/

https://tomer.duzce.edu.tr/

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

http://koha.ekutuphane.gov.tr/

https://dergipark.org.tr/tr/

https://ekitap.ktb.gov.tr/